1Par. 12: 30 je ... Co je 1Par. 12: 30?
Z Efrajimových synů, dvadceti tisíc a osm set mužů, mužů z pověstí v jejich pokoleních;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.