1Par. 12: 31 je ... Co je 1 Par. 12: 31?
Z poloviny pokolení Manassesova, osmnáct tisíc, kteréž bylo nazýváno jménem, ​​aby šli a vedli Dávida.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.