1Par. 12: 32 je ... Co je 1Par. 12: 32?
Z synů Izachar, [přišel] rozumní lidé, kteří věděli, co Izrael by měl dělat - oni byli dvě stě, a všickni bratří jejich následoval své slovo;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.