1Par. 12: 33 je ... Co je 1Par. 12: 33?
[koleno] Zavulonov připravený k bitvě, ozbrojený všemi druhy vojenských zbraní, padesát tisíc, v řadě, jednomyslný;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.