1Par. 12: 34 je ... Co je 1Par. 12: 34?
Z 999 Neftalího, tisíc vůdců a třicet sedm tisíc s nimi se štíty a oštěpy; Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.