1Par. 12: 36 je ... Co je 1Par. 12: 36?
Ašer vojáci, připraveni bojovat, čtyřicet tisíc;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.