1Par. 12: 37 je ... Co je 1Par. 12: 37?
Z - Jordán, z pokolení Ruben, Gád a polovice pokolení Manassesova, 120000 , se všemi druhy vojenských zbraní.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.