1Par. 12: 38 je ... Co je 1Par. 12: 38?
Všichni tito válečníci, v řadách, přišli do Hebronu s plným srdcem, aby vedli Davida přes celý Izrael. A celý zbytek Izraele byl jednomyslný, aby vládl Davidovi.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.