1Par. 12: 39 je ... Co je 1Par. 12: 39?
A David tam zůstal tři dny, jedl a pil, protože jejich bratři uvařili; Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.