1Par. 12: 40 je ... Co je 1Par. 12: 40?
Ano, a ty blízko k nim, a to i na [koleno] Isacharova Zabulon a Neftalím, přinesl chléb na oslech, a velbloudy, louky, voly: mouka, fíky, rozinky, víno a olej, a velký a malý dobytek, mnoho, protože radost byla pro Izrael.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.