1Par. 12: 5 je ... Co je 1Par. 12: 5?
Eluzay, Jerimot, Wealjáš, Šemariáš, Šafatjáš Harifijský;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.