1Par. 12: 7 je ... Co je 1Par. 12: 7?
a Joel a Zebadjáš, synové Jerochamovi Gedor.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.