1Par. 12: 9 je ... Co je 1Par. 12: 9?
šéf Ezer, druhý Obadiáš, třetí Eliab,

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.