1Par. 13: 1 je ... Co je 1Par. 13: 1?
A David se poradil s veliteli tisíců, se stovkami a se všemi vůdci, 2 králi. 6: 2

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.