1Par. 13: 11 je ... Co je 1Pas. 13: 11?
A David byl zarmoucen, že Hospodin zasáhl Oz. A nazval toto místo porážkou Ozy; tak je voláno až dodnes. 2 Svět. 6: 8

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.