1Par. 13: 12 je to ... Co je 1 Par. 13: 12?
A David se bál toho dne toho Boha a řekl: Jak přivedu ke mně truhlu Boží?

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.