1Par. 13: 13 je ... Co je 1 Par. 13: 13?
Nenechte se David truhly k sobě do města Davidova, a vytáhl ho do domu Obededoma Gatského .

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.