1Par. 13: 2 je ... Co je 1 Par. 13: 2?
a řekl: [David] ke všemu shromáždění Izraelskému, budete-li si, že dobře, a pokud je to vůle Pána Boha našeho, rozešleme do zahraničí k našim bratřím v celé zemi Izraelské a s nimi kněžím a Levítům, do měst a jejich vesnic, aby se s námi shromáždili;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.