1Par. 13: 3 je ... Co je 1Par. 13: 3?
a my vám přinese opět schránu našeho Boha, protože jsme nebyli přístupná ve dnech Saulových.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.