1Par. 13: 4 je ... Co je 1Par. 13: 4?
Celé shromáždění řekl: „budiž“, protože v tomto případě všichni lidé se zdálo fér .

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.