1Par. 13: 5 je ... Co je 1Par. 13: 5?
Tak David shromáždil celý Izrael, od ramene řeky Egyptské až k vchodu Hemath, aby Boží schránu z Kirjat - jearímu. 2 Svět. 6: 1

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.