1Par. 13: 6 je ... Co je 1Par. 13: 6?
David šel vzhůru a celý Izrael Kirjat - jearímu v Judsku, aby odtud truhlu Boží, Pán sedící na cheruby, jehož jméno je [Jeho] . 1Kar. 4: 4 2Pay. 6: 2 4 Svět. 19: 15

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.