1Par. 13: 7 je ... Co je 1Par. 13: 7?
A když přinesli truhlu Boží na nový vůz domu Abinadabova; a Oz a Ahijáš vedli voz. Čísla. 4: 15 2 Svět. 6: 3

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.