1Par. 13: 8 je ... Co je 1Par. 13: 8?
David a celý Izrael hrál před Bohem ze vší síly , s zpěvem, s citerem a psaltem, s tympani, s činely a trumpety.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.