1Par. 14: 11 je ... Co je 1Par. 14: 11?
Šli do Bál-Perazímu a David je tam pobil. I řekl David: Bůh rozlomil nepřátele mé za ruku mé jako průlom ve vodě. Proto dal jméno místu: Baal - Perazim. 2 Svět. 5: 20

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.