1Par. 14: 12 je to ... Co je 1 Par. 14: 12?
A tam nechali [Pelištejci] jejich bohové, a David přikázal, a byly spáleny ohněm. Druhý. 7: 5

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.