1Par. 14: 15 je ... Co je 1 Par. 14: 15?
A když uslyšíš zvuk pochodování ve vrcholcích morušovníky Pak jděte do bitvy, neboť před tebou Bůh vyšel, aby ubil vojsko Filistinských.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.