1Par. 14: 2 je ... Co je 1Par. 14: 2?
Když David věděl, že schválila jeho pán za krále nad Izraelem, který povýšil království pro jeho lid Izraele,

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.