1Par. 14: 4 je ... Co je 1Par. 14: 4?
a jména, kteří se narodili s ním v Jeruzalémě: Sammua, Sobab, Nathan, a Solomon, 2 Sam. 5: 14 1Pay. 3: 5

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.