1Par. 14: 5 je ... Co je 1Par. 14: 5?
Evear, Elisua, Elfalet,

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.