1Par. 14: 7 je ... Co je 1Par. 14: 7?
A Elisama a Veeliada Elifalef.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.