1Par. 14: 9 je ... Co je 1Par. 14: 9?
Pelištejci přišli a utábořili se v údolí Refaim.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.