1Par. 16: 10 je to ... Co je to 1 Par. 16: 10?
Sláva ve svatém jménu; Nechť se raduje srdce těch, kteří hledají Pána.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.