1Par. 16: 13 je ... Co je 1 Par. 16: 13?
[Vy] , semeno Izraele, jeho služebníci, synové Jákobovi, jeho vyvolení!

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.