1Par. 16: 15 je ... Co je 1 Par. 16: 15?
Vzpomeňte si na jeho smlouvu vždy, slovo, které přikázal v tisíce generacích, Gen. 17: 9 Ex. 2: 24 Leo. 26: 42

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.