1Par. 16: 20 je ... Co je 1Par. 16: 20?
A přešli z lidu k lidu a od jednoho království k druhému národě;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.