1Par. 16: 24 je ... Co je 1Par. 16: 24?
Sláva své požehnání pohanům, jeho zázrakům všechny národy, Ps. 95: 3

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.