1Par. 16: 26 je ... Co je 1Par. 16: 26?
pro všechny bohové národů jsou modly, ale Hospodin nebesa učinil.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.