1Par. 16: 27 je ... Co je 1Par. 16: 27?
Sláva a vznešenost před ním, moc a radost na jeho místě. Ps. 95: 6

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.