1Par. 16:30 je ... Co je 1 Par. 16: 30?
strachu před ním, celá země, neboť založil vesmíru, nemůže být přesunuta.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.