1Par. 16: 31 je ... Co je 1 Par. 16: 31?
Nebe se radují nebesa, nechť se veselí země a řeknou v národech: Pán vládne!

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.