1Par. 16: 34 je ... Co je 1Par. 16: 34?
Dávejte Pánovi poděkování, neboť jeho milosrdenství trvá navždy, Esh. 3: 11

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.