1Par. 16: 35 je ... Co je 1Pas. 16: 35?
Řekni: Zachraň nás, Bože, náš Spasitel! Shromáždíme nás a vysvoboď nás od národů, dáme slávu vašemu svatému jménu a slávajte se ve slávě své! Druhý. 30: 3

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.