1Par. 16: 36 je ... Co je 1Par. 16: 36?
Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, od věků až na věky! A všichni lidé říkali: Amen! Aleluja! Druhý. 27:15 Neh. 8: 6 Ps. 40: 14

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.