1Par. 16: 37 je ... Co je 1Par. 16: 37?
I nechal tu David před truhlou smlouvy Hospodinovy ​​Azafa a bratří jeho, aby sloužili před truhlou neustále, každý den, Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.