1Par. 16: 4 je ... Co je 1 Par. 16: 4?
a uvedena do provozu před truhlou Hospodina, [někteří] > z Levítů, chválit, děkovat a chválit Hospodina, Boha Izraele: The bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.