1Par. 16: 40 je ... Co je 1 Par. 16: 40?
Nabídnout zápaly Hospodinu na oltáři zápalu ustavičně, ráno i večer, a na vše, co je psáno v zákoně Hospodinově, jejž vydal Izraeli; Ex. 27: 21 Num. 28: 3

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.