1Par. 16: 41 je ... Co je 1 Par. 16: 41?
A s nimi Hémanovi a Jedutunových a odpočinku, které byly vybrány, které byly vyjádřeny, aby vzdávali díky Pane, protože jeho milosrdenství trvá navždy.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.