1Par. 16: 42 je to ... Co je 1 Par. 16: 42?
s nimi Héman a Jedutunova velebili Boha, hrající na trubky, činely a různé hudební nástroje; synové Idifun [put] u brány.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.