1Par. 16: 43 je ... Co je 1Par. 16: 43?
A všechen lid odešel, každý do svého domu; A David se vrátil, aby požehnal jeho dům. 2 Svět. 6: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.